Jump to content (skip navigation)
 
 

Programy instrumentalne

YAMAHA oferuje szereg różnych kursów instrumentalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w celu umożliwienia przeżywania radości z nauki na wybranym instrumencie. Nauczanie odbywa się w małych grupach i wprowadza m.in. wspólne muzykowanie (w zespole), improwizację, umiejętność akompaniowania i śpiewania piosenek, a także naukę czytania nut.

Wszystkie kursy są starannie zaprojektowane i stworzone przez firmę YAMAHA, aby umożliwić uczniom doświadczanie pozytywnych emocji od pierwszej lekcji, a następnie wspierać rozwój tych umiejętności. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój twórczości muzycznej każdego ucznia.

 

Flet prosty (od 6. r.ż.)

Zabawa na sześciu strunach (gitara klasyczna od 8. r.ż.)

YAMAHA Guitar Course (gitara klasyczna od 8. r.ż.)

Fun Key Kids (keyboard od 6. r.ż.)

Play for Keeps (keyboard od 8. r.ż.)

Pianoforte (fortepian od 8. r.ż.)

 
Początek strony