Jump to content (skip navigation)
 
 

Cennik

  Wnoszenie opłat:

Opłaty za naukę w naszej Szkole mogą Państwo wnosić

-przelewem na konto:

ING Bank Śląski S.A. 66 1050 1461 1000 0097 3486 1702

 

   W tytule przelewu należy wpisać:

-imię i nazwisko ucznia

-na jakie zajęcia uczęszcza 

-okres za jaki wnoszona jest opłata.

 OPŁATY ZA ZAJĘCIA PROSIMY WNOSIĆ Z GÓRY DO DNIA 5-GO KAŻDEGO MIESIĄCA.

 

 
Początek strony