Jump to content (skip navigation)
 
 

Cennik

Wnoszenie opłat:

Opłaty za naukę w naszej Szkole mogą Państwo wnosić:

-osobiście - w sekretariacie

-przelewem na konto:

ING Bank Śląski S.A. 32 1050 1461 1000 0092 4015 5524

 

W tytule przelewu należy wpisać:

-imię i nazwisko ucznia

-na jakie zajęcia uczęszcza 

-okres za jaki wnoszona jest opłata.

 

 

OPŁATY ZA ZAJĘCIA PROSIMY WNOSIĆ Z GÓRY DO DNIA 5-GO KAŻDEGO MIESIĄCA.

 

 
Początek strony