Jump to content (skip navigation)
 
 

Cennik

     

Zniżka za kontynuację, dotyczy uczniów z zeszłego roku szk.- 10 zł/m-c

Zniżka na drugi program lub dla drugiej osoby z rodziny= 10 zł/m-c

 

Zajęcia prowadzimy wg.kalendarza MEN,  w ciągu roku szkolnego przypada 37 lekcji, pozostałe można odrobić w innej grupie.

W przypadku zapisania się w trakcie roku szkolnego – opłata za pierwszy miesiąc jest

pomniejszona, jest liczona jak za pojedyncze zajęcia z cennika.

Czesne za naukę przysługuje Szkole niezależnie od tego czy Uczeń jest obecny na zajęciach.

Nieobecność na zajęciach indywidualnych można odrabiać, o ile zgłoszono ją najpóźniej 1 dzień

przed zaplanowaną lekcją.

Nieobecności na zajęciach grupowych można odrobić w innych grupach.

Nauczyciel może odmówić przeprowadzenia zajęć przy zaległościach w płatnościach.

 

Wnoszenie opłat:

Opłaty za naukę w naszej Szkole mogą Państwo wnosić

przelewem na konto:

ING Bank Śląski S.A. 66 1050 1461 1000 0097 3486 1702

 

W tytule przelewu należy wpisać:

-imię i nazwisko ucznia

-na jakie zajęcia uczęszcza 

-okres za jaki wnoszona jest opłata.

 OPŁATY ZA ZAJĘCIA PROSIMY WNOSIĆ Z GÓRY DO DNIA 5-GO KAŻDEGO MIESIĄCA.

 

 
Początek strony