Jump to content (skip navigation)
 
 

Cennik

   CENNIK w roku szkolnym 2023/24

Szkraby i Muzyka, logorytmika- 150 zł/m-c

Dźwiękoludki- 180 zł/m-c

FKK dla dzieci od 6-8 lat- 200 zł

Zajęcia grupowe (oprócz Szkrabów, Dźwiękoludków i Fkk od 6-8 lat )- 230 zł/m-c

Beatbox- 1 x w tyg. po 60 minut - 200 zł/m-c

Kursy indywidualne:

- zajęcia 45 minut- 280 zł/m-c

- zajęcia 55 minut- 340 zł/m-c

 Zajęcia prowadzimy wg.kalendarza MEN,  w ciągu roku szkolnego przypada 37 lekcji grupowych + udział w 2 koncertach szkolnych. Lekcji indywidualnych jest 40 + udział w 2 koncertach szkolnych.

W przypadku zapisania się w trakcie roku szkolnego – opłata za pierwszy miesiąc nauki jest pomniejszona o ilość nie wykorzystanych zajęć. Później jest to stała opłata miesięczna.

Czesne za naukę w pełnej wysokości przysługuje Szkole niezależnie od tego czy Uczeń jest obecny na zajęciach, ponieważ wszystkie nieobecności można odrobić.

Wysokość opłaty jest stała- nie jest podwyższana w miesiącach z pięcioma zajęciami, ani nie jest obniżana w miesiącach z mniej niż czterema zajęciami.

Opłatę za naukę należy wnosić do dn. 5-go dnia z góry za dany miesiąc.

Nauczyciel może odmówić przeprowadzenia zajęć przy zaległościach w płatnościach.

Opłata wpisowa wynosi 80 zł.

 

Wnoszenie opłat:

Opłaty za naukę w naszej Szkole mogą Państwo wnosić

przelewem na konto:

ING Bank Śląski S.A. 66 1050 1461 1000 0097 3486 1702

 

W tytule przelewu należy wpisać:

-imię i nazwisko ucznia

-na jakie zajęcia uczęszcza 

-okres za jaki wnoszona jest opłata.

 OPŁATY ZA ZAJĘCIA PROSIMY WNOSIĆ Z GÓRY DO DNIA 5-GO KAŻDEGO MIESIĄCA.

 

 
Początek strony